1999 m. baigė Šiaulių universiteto Pedagogikos fakultetą.

Nuo 1995 m. dirba pradinių klasių mokytoja.

2012- 12- 28 suteikta mokytojos metodininkės kvalifikacija.

Liaudies šokių kolektyvo ,,Volungė" šokėja.

Nuo 2016 m. liaudies šokių kolektyvo  ,,Volungė" vadovė.